Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Założyciele

Beneficjentem projektu Utworzenie Klastra Kolejowego jest organizacja pozarządowa  :

Stowarzyszenie Południowy Klaster Kolejowy  z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103 budynek 7, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."