Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Dzieje się ...

W ramach klastra organizowanych będzie wiele wydarzeń i inicjatyw min.:

SEMIINARIA

 • 17.09.2012r Seminarium: Rozwój klastra poprzez benchmarking technologiczny technologii badania bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • Obszary rozwojowe członków klastra w odniesieniu do problemów w zakresie System Zarządzania Utrzymaniem wagonów kolejowych (ECM),
 • SMS – System Zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – problemy związane z wdrażaniem w odniesieniu do strategii rozwoju klastra;
 • DSU – Dokumentacja Systemu Utrzymania – nowoczesne podejście w kontekście rozwoju oferty Klastra;
 • Innowacyjne metody zarządzania ryzykiem technicznym w transporcie kolejowym – metody wyceny, oceny i analizy ryzyka technicznego w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej Klastra
 • Wdrażanie systemów klasy Business Intelligence w transporcie kolejowym w odniesieniu do budowania innowacyjnego potencjału Klastra
 • Podnoszenie konkurencyjności członków klastra w oparciu o audyt wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Budowanie potencjału klastra w oparciu o proces certyfikacji produktów i usług
 • Skuteczność i efektywność systemu EVIC (Europejski Katalog Inspekcji Wizualnej dla osi wagonów kolejowych) w aspekcie innowacyjnych technologii

CYKL WARSZTATÓW OPEN ISSUE

 • Organizowane warsztaty będą miały na celu zidentyfikowanie oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań i praktyk dla kluczowych problemów (strategicznych wyzwań), przed którymi stają członkowie Klastra w związku z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Warsztaty będą organizowane raz na kwartał na przestrzeni 2013 roku.

SPOTKANIA PARTNERSKIE I SPOTKANIA BRANŻOWE - BROKERAGE EVENTS:

 • Spotkania organizowane przez Klaster, będące okazją do spotkań osób z branży kolejowej spoza Klastra, wymiany informacji o innowacyjnych technologiach i tendencjach rynkowych, wymiany dobrych praktyk we wdrażaniu i stosowaniu innowacyjnych technologii

Terminy powyższych seminariów, konferencji, warsztatów oraz spotkań partnerskich będą podane w konkretnych terminach i znajdą się w Harmonogramie.

 

Ogłoszenia

 

 • Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 stycznia 2015r. w Katowicach, w Euro Centrum (budynek nr 3),  w godzinach 10:00 -12:00. Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić Państwu możliwości wynikające z nowej perspektywy finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz omówić projekty, które wpisują się w obszar działalności Klastra i jego członków.Ponadto, podczas spotkania zostaną powołane grupy robocze - do realizacji innowacyjnych projektów i zadań  wynikających z działalności Klastra. Do każdej grupy zostanie powołany koordynator.
 • Serdecznie zapraszamy na spotkanie Członków Południowego Klastra Kolejowego, które odbędzie się 30.03.2015r w godz. od 10:00 do 13:00  w sali konferencyjnej Euro-Centrum  w Katowicach. Podczas spotkania chcielibyśmy omówić wnioski z Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w dniach 24-26.03 oraz przedstawić Państwu możliwości wynikające z nowej perspektywy finansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto, podczas spotkania zostanie omówiona matryca kompetencji_PKK.
 • Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu Członków Południowego Klastra Kolejowego, które odbędzie się 22.05.2015r w sali konferencyjnej Euro-Centrum w Katowicach. Na spotkaniu zostanie poruszone zagadnienie udziału PKK w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zarząd Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy zaprasza Członków Klastra na zebranie, które odbędzie się 3 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Euro-Centrum przy ulicy Ligockiej 103 w Katowicach.
 • W dniach 17-19.11.2015r.  odbędą się w Barcelonie targi dla transportu kolejowego  BcnRail 2015, w których uczestniczyć będzie Południowy Klaster Kolejowy. Podczas targów wręczone zostaną nagrody ERCI Inno­va­tion Awards dla naj­bar­dziej inno­wa­cyjnej firmy kole­jowej w Euro­pie, organizatorem konkursu jest sieć euro­pej­skich kla­strów kole­jo­wych Euro­pean Rail­way Clu­ster Ini­tia­tive.
 • Od 21 do 23 września Południowy Klaster Kolejowy zagości na InoTrans2016 w Berlinie. 21 września członkowie Zarządu Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy wręczą Europejskie Certyfikaty ERCI  zwycięzcom konkursu „Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym 2016”.
 • 4 października o godz. 11.00, w Katowicach przy ul. Gallusa 12, odbędzie się kolejne spotkanie Członków Południowego Klastra Kolejowego.
 • Z okazji wizyty w Katowicach delegacji firm branży kolejowej z Berlina i Brandenburgii zostanie zorganizowane przez nas we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Agencją Rozwoju Brandenburgii (ZAB) spotkanie networkingowe, na które pragniemy Państwa serdecznie zaprosić. Wydarzenie odbędzie się 24.11.2016, o godzinie 18.00 w Restauracji Belcanto (ul. Ligocka 103, Katowice).

 • Serdecznie zapraszamy do udziału w polsko-niemieckiej konferencji „Innowacje i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Zarządzanie i technika”. Wydarzenie będzie dużym krokiem w rozwoju Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem. Będzie to doskonała okazja do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie transportu kolejowego. (więcej informacji na stronie głównej)

 • Zapraszamy na spotkanie członków Południowego Klastra Kolejowego, które odbędzie się 7 marca 2017r., o godz. 11 w Katowicach przy ul. Opolskiej 22, w Sali konferencyjnej 0. 

 

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."