Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

W mediach o Klastrze i kolei

Informacje w mediach o Południowym Klastrze Kolejowym i inne o transporcie kolejowym:

Spot reklamowy Południowego Klastra Kolejowego,

Wspólnota- Pismo Samorządu Terytorialnego: Klaster na ranę, artykuł z 11 kwietnia 2013 r.,

Infrastruktura Transportu: Południowy Klaster Kolejowy, nr 3/2012,

Infrastruktura Transportu: Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem - gwarancją rozwoju branży kolejowej, nr 4/2012,

Infrastruktura Transportu: Integracja systemów zarzadzania w transporie kolejowym, nr 5/2012,

Infrastruktura transportu: Systemowe aspekty zarządzania utrzymaniem taboru, Klastry jako instrument innowacji w transporcie, 4/2013

Infrastruktura Transportu: Audyt systemów zarządzania, nr 5/2013,

Infrastruktura transportu: Zarządzanie w nowych regulacjach prawnych i standardach transportu kolejowego, nr 6/2013,

Technika transportu szynowego: Miejsce i rola jednostek oceniających adekwatność stosowania procesu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym, nr 11/2013,

Gazeta transportowa: Nasz potencjał jest ogromny, nr 25/2013

Infrastruktura transportu: Zarządzanie konfiguracją w utrzymaniu taboru kolejowego, nr 1/2014

Zarządzanie Projektami: Wymagający sektor- wywiad z dr hab. Markiem Jabłońskim, nr 3 (7) 2014

Dziennik Zachodni: "Katowice: Eksperci na międzynarodowej konferencji na temat transportu"  5.12.2016

Naszemiasto.plMiędzynarodowa konferencja na temat transportu w Katowicach przyciągnęła tłumy ekspertów 5.12.2016

Kurier KolejowyW Katowicach dyskutowano o funkcjonowaniu polskiej i niemieckiej kolei 5.12.2016

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."