Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Ogłoszenia / zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko eksperta do opracowania raportu pn. benchmarking najlepszych rozwiązań w transporcie kolejowym.
Szczegóły w ogłoszeniu z dnia 8 lutego 2014 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko eksperta do opracowania raportu pt. stopień kompatybilności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami transportu kolejowego w Polsce.
Szczegóły w ogłoszeniu z dnia 8 lutego 2014 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na podwykonawcę cyklu szkoleń.
Szczegóły w ogłoszeniu z dnia 7 lutego 2014 r.

Odpowiedzi na pytania nr 1

 

Zapraszamy do złożenia oferty na miejsce dla cyklu seminariów.
Szczegóły w ogłoszeniu z dnia 7 lutego 2014 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na wybór moderatora.
Szczegóły w ogłoszeniu z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko ankietera/ankieterki.
Szczegóły w ogłoszeniu z dnia 17 stycznia 2014 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację miejsca seminarium.
Treść zapytania z dnia 15 stycznia 2014 r. tutaj.
Postępowanie unieważnione.

 

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."