Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Nagrody ERCI przyznane!

AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 02.10.2017

Nagrody ERCI INNOVATION AWARD przyznane!

 

28 września podczas targów TRAKO odbyła się gala wręczenia międzynarodowych nagród ERCI INNOVATION AWARDS.

O programie ERCI Innovation Award:

Każdego roku europejska sieć klasterów ERCI wyróżnia najbardziej innowacyjne firmy w sektorze kolejowym w Europie.

Nagrody przyznawane są trzem europejskim firmom dostarczającym produkty, systemy, technologie, procesy lub usługi, o sprawdzonych innowacyjnych cechach. Firmy walczą w trzech kategoriach: Best Large Enterprise, Best SME oraz „Coup de cœur”.

Do konkursu kwalifikują się firmy, które wcześniej wyłonione zostały przez regionalne/krajowe klastry. W ten sposób w tym roku o nagrody ERCI INNOVATION walczyło 14 firm z 7 europejskich klastrów (5 państw): 6 firm z Niemiec, 2 firmy z Włoch, 3 firmy z Francji, 1 firma z Wielkiej Brytanii oraz 2 firmy z Polski.

Innowacje zgłoszone przez wszystkie firmy oceniało 9-osobowe, międzynarodowe jury, składające się z wybitnych i niezależnych ekspertów reprezentujących m.in. przemysł, instytucje badawcze i władze publiczne.

W tym roku przewodniczącym Jury został prof. UE dr hab. inż. Jerzy Mikulski. Do konkursu zakwalifikowały się również dwie firmy z Polski, wyłonione przez Południowy Klaster Kolejowy, który wchodzi w skład członków ERCI.

Wybór zwycięzców opiera się na następujących kryteriach:

·         Cechy innowacyjne rozwiązania

·         Korzyści ekonomiczne i społeczne dla sektora kolejowego

·         Integracja nowych technologii cyfrowych

·         Wpływ na "kapitał ludzki"

·         Tworzenie innowacji poprzez tworzenie sieci (współpraca z innymi podmiotami prywatnymi lub publicznymi)

 

W tym roku Gala wręczenia tych prestiżowych nagród odbyła się po raz pierwszy w Polsce, na targach TRAKO (28.09.2017). Wcześniejsze Gale miały miejsce: w Barcelonie (BCN Rail 2015) oraz Berlinie (InnoTrans 2016).

W tegorocznym konkursie zwyciężyły 2 firmy z Niemiec oraz jedna z Włoch.

·         Bombardier Transportation otrzymał nagrodę ERCI w kategorii “Large enterprise” za system ODAS (Obstacle Detection Assistance System)

·         W kategorii “Best SME” statuetka przyznana została niemieckiej firmie SIUT GmbH za ich innowację „Smart train platforms tiles 4.0.”

·         Włoska firma – MER MEC S.p.A. zwyciężyła w kategorii “Coup de Coeur” za jej innowacyjny produkt „Railway Network Asset Inventory”.

Produkt Bombardiera „ODAS” jest częścią aktywnego systemu bezpieczeństwa pojazdu i wspiera kierowcę w celu wykrycia i oceny potencjalnych kolizji z innymi użytkownikami dróg. Główne zalety tego rozwiązania to: pomoc kierowcy w sytuacjach krytycznych, zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, kierowców, pieszych i rowerzystów, redukcja kolizji i koszt następstwa. System wspomagania kierowcy oparty na technologii wizyjnej 3D.

 
Nagroda "Best SME" trafiła również do niemieckiej firmy. Firma SIUT GmbH otrzymała nagrodę za „Smart train platforms tiles 4.0.” SIUT wynalazł innowacyjny materiał kompozytowy. Ten materiał kompozytowy charakteryzuje się specyficzną integracją światłowodów z prefabrykowanymi elementami betonowymi. Przy planowaniu inteligentnych koncepcji bezpieczeństwa ten lekki emitujący beton może być stosowany jako płytki podłogowe z wyraźnymi oznaczeniami bezpieczeństwa w postaci linii świetlnych, symboli i piktogramów. Płyty te są dobrze zabezpieczone przed wandalizmem i wpływami klimatycznymi, takimi jak ciepło, wilgoć i mróz. Kamienie te są nazywane inteligentnym i aktywnym, ponieważ automatycznie komunikują się z pociągami, które wkrótce przybędą.


Nagrodę jury "Coup de Coeur" przyznano firmie MER MEC z Włoch za ich innowację „Railway Network Asset Inventory”. Inwentaryzacja zasobów kolejowych zawiera obszerny przegląd tradycyjnej infrastruktury kolejowej. Systemy akwizycji i wizualizacji, zarówno poprzez urządzenia lotnicze, jak i lądowe, umożliwiają trójwymiarową rekonstrukcję infrastruktury kolejowej, zapewniając w ten sposób pełny opis fizyczny składnika aktywów. Każdy obiekt infrastruktury kolejowej jest identyfikowany i georeferowany.

 

 

 

Podczas Gali przyznano także Certyfikaty Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym. Laureatami tego krajowego konkursu organizowanego raz w roku przez Południowy Klaster Kolejowy zostali: Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. oraz Tabor Dębica Sp. z o.o.

 

Konkurs ERCI Innovation Award był w tym roku organizowany przez polskiego członka europejskiej sieci klastrów ERCI – Południowy Klaster Kolejowy.


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."