Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Oferta na opracowanie ekspertyzy

AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 17.11.2017

Szanowni Państwo,

W ramach umowy współpracy partnerskiej zawartej w ramach realizacji projektu Utworzenie Klastra Kolejowego, pomiędzy OTTIMA plus Sp. z o. o, a Polskim Stowarzyszeniem Telematyki Transportu oraz Południowym Klastrem Kolejowym składamy Państwu ofertę na opracowanie ekspertyzy na udoskonalenie technologii kamer cyfrowych wykorzystywanych w sektorze kolejowym do obserwowania przejazdów kolejowych przedstawiona w formie ekspertyzy/opinii.

Strategia będzie odpowiedzią na potrzeby dyżurnych, których budynek znajduje się kilkadziesiąt metrów od przejazdu kolejowego. Technologia ta miałaby na celu pomoc w ustaleniu, w jakim dokładnie czasie dyżurny powinien zamykać rogatki przejazdowe. Dzięki ulepszonym kamerom możliwy będzie nieustanny monitoring ruchu panującego na przejeździe.

Zakres oferty:

Oferta zakłada opracowanie strategii na ulepszoną technologię kamer cyfrowych wykorzystywanych w sektorze kolejowym do obserwowania przejazdów kolejowych przedstawiona w formie ekspertyzy/opinii.
Dyżurny dzięki ulepszonym kamerom będzie przez cały czas miał możliwość monitorowania jaki ruch panuje na przejeździe.
Oferta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na system nadzoru wizyjnego, który wymaga najwyższej kultury technicznej oraz konieczności przewidywania rozmaitych zjawisk.
Urządzenia z przestarzałą technologią mogą powodować w przyszłości liczne zagrożenia, w tym także życia. Dlatego tak bardzo ważny jest dobór wszystkich elementów systemu.
Działania związane z realizacją przedmiotu umowy będą realizowane w szczególności przez: wyszukanie możliwych rozwiązań technicznych oraz określenie ich przyszłych funkcji; dobór odpowiednich urządzeń, które będą charakteryzować się wysoką skutecznością, niezawodnością oraz wydajnością; opracowanie reżimu weryfikacji pracy systemu (np. sprawdzanie czy następuje zapis i jakiej jest on jakości).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kontakt: biuro@ottima-plus.com.pl


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."