Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Oferta na opracowanie strategii

AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 17.11.2017

Szanowni Państwo,


W ramach umowy współpracy partnerskiej zawartej w ramach realizacji projektu Utworzenie Klastra Kolejowego, pomiędzy OTTIMA plus Sp. z o.o., a CONSEDO Magdalena Kutak oraz Południowym Klastrem Kolejowym przedstawiamy Państwu ofertę na opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa opartej na nowych wymaganiach sektora kolejowego z uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji i badań z udziałem funduszy unijnych nowej perspektywy.


Strategia będzie przedstawiała możliwości wsparcia przedsiębiorstwa w procesie udziału w konkursach i otrzymania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Polegać będzie również na dostarczeniu niezbędnych porad na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne, które zaspokoją potrzeby inwestycyjne firmy (związane np. z zakupem nowego sprzętu czy rozbudową infrastruktury).


Takie wydatki nie zawsze oznaczają duże innowacje, a powodują możliwość rozszerzenia produkcji oraz usług. Możliwość pozyskania dofinansowania na powyższe cele staje się więc coraz częściej kwestią priorytetową.

W całym procesie rozwoju przedsiębiorstwa i możliwości pozyskania dotacji będziemy uwzględniać następujące etapy:

  • bieżąca analiza planowanych inwestycji wraz z monitoringiem programów unijnych,
  • pomoc w przygotowaniu biznes planu i wniosku aplikacyjnego korzystając z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu eksperckiego,
  • monitoring oceny projektu złożonego do danej instytucji,
  • ewentualne uzupełnienia w dokumentacji aplikacyjnej.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: biuro@klasterkolejowy.com.pl

 


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."