Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Po spotkaniu Członków Południowego Klastra Kolejowego

AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 04.12.2017

Spotkanie Członków Południowego Klastra Kolejowego.

4 grudnia w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie naszych członków.

Podczas 2-godzinnych obrad poruszono następujące tematy:

·         Działalność Południowego Klastra Kolejowego w europejskiej sieci klastrów ERCI

·         Podsumowanie ostatniego roku naszej działalności

·         Shift2Rail

·         Projekt COSME

·         Platforma internetowa RAIL+

·         Dalsze perspektywy funkcjonowania klastra

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.