Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Seminarium "Rozwój klastra w aspekcie pokonywania barier w dostępie do nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym”

AUTOR: Maciej Szczęchowski | 30.07.2012

W dniu 4 czerwca 2012 r. odbyło się seminarium dydaktyczne pt:

„Rozwój klastra w aspekcie pokonywania barier w dostępie do nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym”.

Moderatorem był Pan Wiesław Jarosiewicz – ekspert w dziedzinie automatyki kolejowej.

Spotkanie w ramach Klastra Kolejowego stało się płaszczyzną do intensyfikacji transferu technologii i innowacji z zakresu technologii kolejowych, wypracowaniu nowych usług i produktów, wymiany doświadczeń członków Klastra, a także wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze kolejowym.
W trakcie spotkania została przedstawiona koncepcja rozwoju innowacji za pośrednictwem Południowego Klastra Kolejowego oraz zakres aktywności dla członków Klastra na lata 2012 – 2013.
Na spotkaniu zaprezentowane zostały również kwestie merytoryczne oraz administracyjno – organizacyjne związane z działalnością Południowego Klastra Kolejowego.


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."