Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Zapraszamy na platformę RAIL+

AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 29.03.2017

Zapraszamy na platformę: http://platforma.klasterkolejowy.com.pl/index.php/pl/
To same korzyści!

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w branży kolejowej opiera się na poszukiwaniu i tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Uczestnicy Kolejowej Platformy Technologicznej RAIL+ podejmują działania na rzecz rozwoju innowacyjności, aby nowe technologie tworzone w oparciu o polskie wynalazki poszerzały możliwości polskich przedsiębiorców, zwiększały bezpieczeństwo i komfort pasażerów, a także przynosiły dochód polskiej gospodarce.

 

Zdjęcie użytkownika Południowy Klaster Kolejowy.


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."