Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie branżowe

Forum Innowacji w Transporcie Kolejowym 07.04.2017

07.04.2016 - 07.04.2016

Katowice

Forum Innowacji w Transporcie Kolejowym 07.04.2016

Miejsce:

Warszawa, Radisson Blu Sobieski Hotel

Cel/Przebieg:

 

Główny cel Forum Innowacji w Transporcie Kolejowym: przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących rozwoju transportu kolejowego w Polsce z perspektywy możliwych aktualnie do zastosowania innowacji. Forum będzie próbą wypracowania mechanizmów zastosowania innowacji w procesach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w transporcie kolejowym przy jednoczesnym poszukiwaniu zasad optymalizacji kosztowej. Duży nacisk zostanie położony także na efektywność przedsiębiorstw kolejowych w kontekście obecnie obowiązujących regulacji prawnych.

Patronat: Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Kurier Kolejowy, TVP3 Katowice, Klaster B+R&I, Silesia Info Transport, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, OTTIMA plus Sp. z o.o.

 

 

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."