Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie branżowe

Prace Komitetu Sterującego European Railway Cluster Initiative (ERCI) z udziałem Zarządu Południowego Klastra Kolejowego

26.04.2016 - 26.04.2016

Katowice

Miejsce:

Munich, Niemcy

Czas trwania:

26.04.2016

Uczestnicy:

Przedstawiciele Komitetu Sterującego European Railway Cluster Initiative (ERCI)

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."