Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie branżowe

Południowy Klaster Kolejowy na Festiwalu Organizacji Pozarządowych

09.09.2016 - 10.09.2016

Katowice

Południowy Klaster Kolejowy na Festiwalu Organizacji Pozarządowych

 

Data:

9-10.09.2016

 

Miejsce:

Katowice, Park Powstańców Śląskich

 

Opis:

W przygotowanie Festiwalu zaangażowało się ponad 70 osób z blisko 60 katowickich organizacji pozarządowych. Pracę 70 katowickich organizacji nad Festiwalem koordynują: Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie FIL, Urząd Miasta Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Impreza jest współfinansowana z budżetu Miasta Katowice.

W sobotę 10 września w godzinach 10 – 18 w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach powstanie Miasteczko Organizacji Pozarządowych, utworzone przez 55 organizacji.

Na miejscu nie zabraknie również stoiska Południowego Klastra Kolejowego.

Przedstawiciele naszego Klastra zaprezentują informacje na jego temat, nasze osiągniecia, cele i zalety wynikające z członkostwa.

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."