Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie branżowe

Spotkanie PKK

04.11.2016 - 04.11.2016

Katowice

Spotkanie Południowego Klastra Kolejowego (4.11.2016)

 

 

 

Miejsce i termin spotkania:

4 listopada 2016 odbędzie się spotkanie Południowego Klastra Kolejowego.

Spotkanie będzie miało miejsce w Gallus Office Park, przy ul. Gallusa 12 w Katowicach (p. 118)

 

 

Zakres tematyczny/przebieg:

 

 

1.      Powitanie uczestników [11:00-11:10].

2.      Informacje na temat udziału PKK w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego [11:10-11.30] oraz osiągnięcia PKK (podpisanie deklaracji współpracy z  UTK oraz wizyty w  mediach)

3.       „Bezpieczeństwo i innowacje w Transporcie Kolejowym. Porównanie doświadczeń polskich i niemieckich” (01-02.12.2016). Omówienie planowanej międzynarodowej konferencji organizowanej przez BTS Rail Saxony i Południowy Klaster Kolejowy [11.30-11.50].

4.      Omówienie Misji Gospodarczej  (23-25.11.2016) i planowanego spotkania Członków Południowego Klastra Kolejowego [11.50-12.10].

5.      Wystąpienie – prezentacja firmy TKP SILESIA, Radosław Mrózek  [12:10-12.30].

6.      Omówienie udziału PKK w InnoTrans 2016 [12.30-12.50].

7.      „Biznes i edukacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych”– omówienie organizowanej przez OTTIMA Sp. z o.o. oraz CKZiU konferencji i zaproszenie  do udziału w niej członków PKK (09.11.2016 r., Sosnowiec) [12.50-13.10].

8.      „Advanced Engineering 2016”(02-03. 11. 2016, Birmingham) [13.10-13.30].

9.      Wolne wnioski.

 

 

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."