Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie branżowe

Spotkanie ERCI

23.02.2017 - 23.02.2017

Katowice

Komitet Sterujący Europejskiej Sieci Klastrów Kolejowych rozpocznie posiedzenie - Bruksela 2017- Steering Committee started- Brussel 2017.

W spotkaniu uczestniczyć będzie prezes i wiceprezes Południowego Klastra Kolejowego: prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński.

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."