Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie branżowe

Spotkanie PKK

07.03.2017 - 07.03.2017

Katowice

Spotkanie członków i sympatyków Południowego Klastra Kolejowego 

 

Miejsce:Spotkanie członków i sympatyków Południowego Klastra Kolejowego odbędzie się 7 marca 2017roku (wtorek) w Centrum Biznesowym OPOLSKA 22 w Katowicach, przy ul. Opolskiej 22.

 

Czas trwania:Spotkanie rozpocznie się o godz. 11 i potrwa 3 godziny.

 

Zakres tematyczny:

·         Realizacja projektu Shift2Rail: zarys projektu, najbliższe działania, sprawy organizacyjne.

·         Zbliżająca się kwietniowa Misja Gospodarcza do Drezna

·         Polsko-niemiecka konferencja „Innovation and Safety in Light Rail Transport. Management and technique Comparison of Polish and German experiences” organizowana w Dreźnie przez Południowy Klaster Kolejowy i BTS Bahntechnik Sachsen e.V 

·         Ekspansja Południowego Klastra Kolejowego i uzyskanie statusu klastra kluczowego.

·         Grupy zadaniowe ERCI (rola udziału członków Klastra).

·         Zbliżające się targi TRAKKO

·         Dyskusja

 

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."