Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie PKK

Spotkanie PKK

20.01.2015 - 20.01.2015

Katowice

20 stycznia o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie członków Południowego Klastra Kolejowego.

Miejsce: EUROCENTRUM S.A., ul. Ligocka 103, Katowice

Przewidywany czas spotkania: 3 godziny

Podczas spotkania zaprezentowana będzie proponowana STRATEGIA PKK NA LATA 2015-2018

Zapraszamy!

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."