Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie branżowe

Spotkanie PKK

22.05.2015 - 22.05.2015

Katowice

22 maja planujemy Spotkanie Członków Naszego Klastra, podczas którego poruszymy bardzo ważną dla nas kwestię - będziemy dyskutować na temat Konkursu o Status Krajowego Klastra Kluczowego. Zapraszamy!

 

 

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."