Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie PKK

Spotkanie PKK

30.03.2015 - 30.03.2015

Katowice

Zapraszamy na kolejne spotkanie Południowego Klastra Kolejowego.

Podczas spotkania Wiceprezes Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy dr hab. Marek Jabłoński zaprezentuje nastepujące kwestie:

1) wnioski z Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w dniach 24-26.03

2) Omówienie projektów unijnych z nowej perspektywy 2015-2020 (COSME, S2R)

3) Przedstawienie draftu projektu dla COSME

4) Przedstawienie matrycy S2R (IP1-IP4)

5) Rozporządzenie COSME

6) Omówienie konkursu POIR _klastry kluczowe, konkurs PARP

7) Matryca kompetencji_PKK

 

Miejsce:

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Sp. z o.o.

 ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

 

Zapraszamy!

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."