Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie

Misja Gospodarcza z Niemiec

25.06.2015 - 25.06.2015

Katowice

Zapraszamy na kolejne Spotkanie Południowego Klastra Kolejowego w tym roku!
 
Spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Misji z Niemiec.
 
 
Termin spotkania: 25.06.2015 roku, godziny 12.30 - 14.30.
 
Miejsce: sala nr 127 (l piętro), budynek przy ul. Gallusa 12, Katowice.
 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."