Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Spotkanie

Spotkanie PKK

03.11.2015 - 03.11.2015

Katowice

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy zaprasza Członków Klastra na zebranie, które odbędzie się 3 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Euro-Centrum przy ulicy Ligockiej 103 w Katowicach.

Podczas spotkania chcielibyśmy omówić strategię najbliższych działań oraz przybliżyć Państwu dalszą perspektywę funkcjonowania Klastra.

godz. 10:00

Otwarcie zebrania, powitanie uczestników spotkania, przyjęcie programu obrad

godz. 10:15 – 12:00

1. Omówienie udziału PKK w konkursie o status Krajowego Klastera Kluczowego (KKK).

2. Omówienie Strategii rozwoju PKK na lata 2015-2020.

3. Omówienie programów dofinansowujących w ramach działań PKK.

4. Omówienie aspektów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Platformy Technologicznej.

5. Omówienie kwestii trwałości źródła finansowania PKK.

godz. 12:00

Przerwa kawowa

godz.12:15 – 12:30

Wnioski, podsumowanie i zamknięcie obrad

 

Zapraszmay!

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."