Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Targi

InnoTrans

23.09.2014 - 26.09.2014

Katowice

W dniach 23 - 26 września 2014 r. przedstawiciele Południowego Klastra Kolejowego będą reprezentować naszą organizację podczas jednego z ważniejszych wydarzeń branży kolejowej w Europie- targów Innotrans w Berlinie. W ich trakcie obradować także będzie Komitet Sterujący Europejskiej Inicjatywy Klastrów Kolejowych ERCI. Wśród tematów spotkania m. in.: projekt Shift2Rail, oraz kierunki rozwoju ERCI.

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."