Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

x1

Polsko-niemieckie spotkania we Wrocławiu

06.06.2018 - 07.06.2018

Katowice

Zapraszamy na spotkanie z saksońskimi przedsiębiorstwami na Dolnym Śląsku!
W ramach wizyty odbędą się polsko-niemieckie warsztaty, których współorganizatorem jest Południowy Klaster Kolejowy oraz Koleje Dolnośląskie S.A.

Zapraszamy w imieniu: BTS Rail Saxony, Wirtschaftsförderung Sachsen, Południowy Klaster Kolejowy, OTTIMA plus Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A.

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."