Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

Warsztaty

Transfer Technologii i Wiedzy

24.10.2013 - 25.10.2013

Ustroń

Mamy przyjemność zaprosić na XIII Międzynarodową Konferencję "Telematyka Systemów Transportowych TST'13" w dniach 23 – 26 października w Ustroniu, w ramach której odbędą się Warsztaty „Transfer Technologii i Wiedzy”, organizowane przez Południowy Klaster Kolejowy w dniach 24 – 25 października 2013 r.

Telematyka i technologie przetwarzania danych odgrywają fundamentalną rolę w transportowych systemach sterowania i zarządzania. Stanowią one sedno wielu obecnie stosowanych systemów transportowych.
Podstawowym celem konferencji jest promocja nowoczesnych rozwiązań z zakresu telematyki, systemów informacyjnych oraz systemów zarządzania transportem.

Zainteresowanych udziałem w konferencji i warsztatach prosimy o kontakt (technologia@klasterkolejowy.com.pl)

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić i przesłać formularz. Termin zgłoszeń-  30 września 2013 r.

 

W programie dyskusji podczas warsztatów między innymi:

Jakie są kluczowe problemy bariery i opory w zakresie innowacji w transporcie kolejowym?

Czy Klaster może zwiększyć aktywność w zakresie absorbcji technologii z zagranicy i pomagać w kreacji innowacji?

Jak tworzyć innowacje poprzez zastosowaniu modelu „Open innovation” otwartych innowacji?

Co stanowi barierę w zakresie uczestnictwa organizacji w sieciach klastrowych?

Jakie technologie obecnie są podatne na wykreowanie innowacji szybko komercjalizowanych do sektora kolejowego?

Jakie instytucje mogą pomóc w kreowaniu innowacji- jak budować porozumienie- jak przechodzić z rozmowy do czynów?

Finansowanie działań innowacyjnych.

Ekonomia innowacji w sektorze kolejowym- jak stworzyć atrakcyjny model biznesowy współpracy na polu innowacji?

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."