Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

HARMONOGRAM

Warsztaty i spotkania

Zapraszamy do udziału w seminariach, warsztatach, spotkaniach partnerskich i branżowych

Najbliższe wydarzenia

seminarium

Obszary rozwojowe członków klastra w odniesieniu do problemów w zakresie Systemu Zarządzania Utrzymaniem wagonów kolejowych (ECM)

04.02.2014 - 04.02.2014

Katowice

Obszary rozwojowe członków klastra w odniesieniu do problemów w zakresie Systemu Zarządzania Utrzymaniem wagonów kolejowych (ECM). 

UWAGA:  Seminarium w tym terminie zostało odwołane. O nowym terminie wkrótce poinformujemy

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."